Kosár tartalma

0 termék
0 Ft összesen
Részletek »

Rendkívül kedvező kiszállítás!

Top termékek

Legnépszerűbb termékek

Vásárlási feltételek


Az elállás joga
Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől az áru átvételét követő három munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Figyelem! A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt, az áru vissza szolgáltatásával kapcsolatban felmerült összes járulékos költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
Akció(k) mindig kivétel nélkül csak a készlet erejéig, illetve a meghirdetett időtartamra vonatkozik!

Garancia érvényesítése
Minden nálunk vásárol termék garanciája csak és kizárólag abban az esetben érvényes, ha a beüzemelést a garanciajegyben szereplő szervizes, illetve szerelő végzi el. Mivel a Géniusz és Társa Bt. nem csak értékesít, hanem üzembe is helyezi a készülékeket, karbantartást és készülékcserét is vállal - és ezt a szolgáltatást a vásárló igénybe kívánja venni-,  szerelőink minden esetben érvényesítik a garanciajegyet.
Kérjük vásárlás, és beüzemelés előtt minden esetben átolvasni szíveskedjenek a gépkönyvben és a garancia jegyen található garanciális feltételeket!

Reklamációk kezelése!

Felhívjuk a tisztelt vásárlók figyelmét, hogy a nálunk vásárolt termékek meghibásodása esetén mi a teendő a gyors és pontos ügyintézés érdekében, valamint a későbbi probléma elkerülésére:

 • Meghibásodás esetén azonnali bejelentés a honlapon feltűntetett e-mailcímen, vagy a megadott telefonszámon. Minden esetben írásos formában is jelezni szükséges a reklamációt.
 • Számlával igazolni a vásárlás helyét, idejét
 • Megvárni a szakembert, aki helyszíni vizsgálatot végez az ok kiderítésére. A garancia jegyen szereplő szakszerviz, - garancia idő alatt - jogosult egyedül a készülék helyszíni javítására, amennyiben az lehetséges, illetve amennyiben a garanciális feltételek adottak.
 • Garanciális feltételek például: hivatalos beüzemelés, évenkénti karbantartás, gyártók által megkövetelt feltételek.
Ahhoz, hogy kiszűrjük a szerelési problémákat, gyártási hibákat, valamint jelezzük a gyártó felé a termék gyártásában az esetleges módosítási javaslatainkat, a fent leírt hivatalos lépéseket be kell tartani. Ezekkel az intézkedéseinkkel az Önök biztonságát szeretnénk növelni és minimálisra csökkenteni a későbbi reklamációkat.

Jótállási feltételek
A jótállás a vásárló törvényből eredő jogait nem érinti.
Jogszabályi háttér:
- A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény,
- Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
- A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet,
- a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról szóló 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet.

JÓTÁLLÁS:
 • Az eladó az általa eladott árukra a hatályos jogszabályoknak megfelelő jótállást vállal.
 • A www.akciosgazkazan.hu webáruházban kizárólag új, garanciális termékek kerülnek értékesítésre.
 • Amennyiben a meghibásodott terméket személyesen vásárolta üzletünkben a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető személyesen, üzletünk nyitvatartási ideje alatt. Eredeti gyári termékeknél egyes esetekben a gyári csomagolás leadása is szükséges. A hibás terméket a helyszínen kipróbáljuk és a hibajelenség megállapítása után azonnal cseréljük.
 • Kérdéses, illetve vitás esetben fenntartjuk a jogot arra, hogy - a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - a hibásnak vélt terméket bevizsgáljuk és a cseréről 15 napon belül döntsünk.
 • Amennyiben a terméket kiszállítással vásárolta, a meghibásodott terméket ajánlott
küldeményként kell feladnia üzletünk címére: Géniusz és Társa Bt. 1025 . Budapest Törökvész út 96/b A hibás terméket postafordultával cseréljük és a hibajelenség
megállapítása után a kicserélt termékkel együtt az Ön által fizetett postai feladási díjat is megtérítjük.
 • A garancia érvényesítéshez a számla, vagy annak a másolata szükséges, de amennyiben a vásárlás adatai a rendszerünkben fellelhetők,ettől eltekintünk. Készülékek, berendezések esetén elsősorban az üzembe helyező szerviz garanciális szolgáltatásait vegye igénybe. Természetesen ezekben az esetekben is kérheti segítségünket problémája megoldásában.
Sérült, törött, szakszerűtlenül beszerelt, illegálisan üzembe helyezett termékre semmilyen körülmények között nem érvényesíthető a garancia!
 • Térítés ellenében elvesztett garancialevek pótolhatók. Ennek feltételeiről érdeklődjön.

SZEMÉLYES ADATOK, Adatvédelmi nyilatkozat

    * A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.
    * A www.akciosgazkazan.hu webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja,azokat semmilyen formában harmadik fél részére nem adjuk tovább.
    * Külön rendelkezés hiányában a www.akciosgazkazan.hu webáruház a regisztrációnál megadott e-mail címen a későbbiekben tájékoztat akcióiról és újdonságairól amennyiben ezt a regisztrált felhasználó kifejezetten kéri.

A jelen szerződésben és kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a PTK, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.
Az Ön fogyasztói jogait a hatályos fogyasztóvédelmi törvény tartalmazza.

Legújabb termékek